Bli en attraktiv arbetsgivare
Löneväxling – bli en attraktiv arbetsgivare till en minimal kostnad

Löneväxling – bli en attraktiv arbetsgivare till en minimal kostnad

Genom att erbjuda löneväxling får arbetstagaren en möjlighet att öka sin pension och sänka sin inkomstskatt. Samtidigt som du blir mer attraktiv som arbetsgivare - på ett nästan kostnadsneutralt sätt. En win-win situation.

När företaget pensionssparar till sina medarbetare varje månad har individen en bra grund att stå på och känner en ökad ekonomisk trygghet för framtiden. Utöver den löpande tjänstepensionen finns det dock ytterligare sätt för arbetsgivaren att attraktivt bidra till att förstärka pensionen för den anställde.

Genom löneväxling kan företaget på ett enkelt och förhållandevis kostnadsneutralt sätt möjliggöra en förmånlig sparandeform för den anställde till den framtida pensionen. Den anställde väljer då själv vilket belopp den vill växla, det vill säga, vilket belopp man vill avstå av sin nuvarande lön för att istället sätta av till den framtida pensionen. Självfallet i enlighet med den pensions- och försäkringspolicy som bolaget har. Den anställde bör även uppfylla den lönenivå som krävs för löneväxling, mer om det längre ner.

Mellanskillnad adderas till sparandet

Löneväxling är en förmånlig sparform genom att du som arbetsgivare betalar en lägre skatt på pensionen än vad arbetsgivaravgiften är för lön. Mellanskillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivaravgift adderas då istället till den anställdes sparande. För varje 1000 kronor som den anställde sätter in skjuter arbetsgivaren till ytterligare 57,6 kronor (1,0576) till pensionssparandet utefter dagens procentsatser.

Det kan dessutom bli så att den anställde får en lägre beskattning när det väl är dags att ta ut pensionen, än den skatt man betalar för lönen idag, förutsatt inkomstnivå och att skattemodellen är likvärdig med den vi har idag.

Denna sparform är ett bra komplement till den slopade avdragsrätten för privat pensionssparande. Det ger den anställde större avsättningsmöjligheter då det endast är bolagets avdragsrätt man behöver ta hänsyn till.

Tillräckligt hög lön krävs

Det finns några parametrar att förhålla sig till när det blir dags för löneväxling. Den anställdes lön får inte understiga 8,07 inkomstbasbelopp (43 309 kr/månad för 2019) efter löneväxling då det i så fall skulle få påverkan på förmåner i socialförsäkringen, såsom den allmänna pensionen samt sjuk- och föräldrapenningen.

Det finns även faktorer som kan påverka ifall företaget är kollektivavtalsanslutet eller ej. Om individen omfattas av ITP1 så kan det innebära minskad sjukersättning och minskad pensionsinbetalning eftersom rapportering av lönenivå för individen skiljer sig åt. Det är då viktigt att individen blir kompenserad för detta.

Om ditt företag vill öppna upp möjligheten till löneväxling är det bra att kontakta en försäkringsrådgivare som hjälper till att se över helheten och de faktorer som kan påverka utifrån ert företags specifika situation. På samma sätt är det bra att den anställde tar hjälp av en rådgivare inför att börja löneväxla.

Samtidigt som löneväxling bidrar till en väldigt god sak för den anställdes framtida ekonomi bidrar det dessutom till att företaget blir mer attraktivt som arbetsgivare genom förstärkta tjänsteförmåner.

Tips för att komma igång:

  • Ta hjälp av en försäkringsrådgivare för att se över ett upplägg för just ert företags specifika behov
  • Upprätta en löneväxlingspolicy och ett löneväxlingsavtal för ert företag
  • Säkerställ lönenivå och pensionsupplägg för medarbetaren inför att löneväxling erbjuds

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar