Capital runway
När tar pengarna slut? Svaret heter ”capital runway”

När tar pengarna slut? Svaret heter ”capital runway”

”Capital runway” är en term som används i uppstartsvärlden för att beskriva hur många månader ett företag klarar sig innan nytt kapital måste införskaffas. Oavsett om företaget är nystartat eller om det växer så är det viktigt att veta hur många månader företaget har tillräckligt med kapital.
Engelska
Finska

Kärt barn har som bekant ofta många namn och det gäller även för ”capital runway” som också kallas:

  • Startup runway
  • Financial runway
  • Funding runway
  • Cash runway

Att se till att man som entreprenör har tillräckligt med kapital, är fundamentalt.

De två vanligaste sätten för att se till att verksamheten utvecklas är antingen genom att försäljningen ökar eller att man säkrar extern finansiering hos en bank eller riskkapitalist.
 
 
 
 
 
 
 

“Jag träffar många företag som inte har speciellt lång tidshorisont kopplat till deras kapital. Det är viktigt att man har koll på sin “capital runway”, och hur man tänker kring den strategiskt. Är det till exempel viktigt att ta större investeringar just nu, eller är det bättre att vänta?” Axel Bruzelius, chef för Nordeas enhet Startup & Growth i Sverige.

”Capital Runway” är ett viktigt planeringsverktyg för bedömning av företagets strategiska flexibilitet, där man gör en avvägning mellan kostnader, kapitalanskaffning och tillväxt. Att beräkna ”capital runway” med täta mellanrum hjälper företaget att hålla koll på ekonomin och planera långsiktigt.

Hur många månaders ”capital runway” rekommenderar man?

Det är ingen hemlighet att det är ett tungt arbete att skaffa kapital. Många företag underskattar hur mycket arbete man måste plöja ned samt hur lång tid det faktiskt tar. Ofta tar det kring sex månader allt som allt så planering är A och O. Arbetet med att skaffa kapital är så krävande att tiden inte räcker till för många andra dagliga arbetsuppgifter, vilket innebär att man måste skaffa kapital också för företagets administration, säger Axel Bruzelius, chef för den svenska Startup & Growth-enheten.

En ”capital runway” för ett uppstartsföretag ligger ofta på 9 till 12 månader. Men enligt riskkapitalisten Peter Sandberg på Nordic Secondary Fund får den gärna vara 18 månader.

Hur länge kapitalet bör räcka beror helt på det enskilda företagets situation. Hur sannolikt är det att företaget blir framgångsrikt? Befinner sig företaget i en tillväxtfas? Hur stora kostnader har företaget? Men ju längre ett företagets kapital räcker, desto mer tid har man på sig att uppnå redan ställda mål och för att förbereda nästa finansieringsrunda.

Vill ni få en längre ”capital runway” och göra er mer attraktiva för extern finansiering?

Oavsett om ni förbereder er för att träffa en bank eller en riskkapitalist så bör ni ha svar på följande frågor: Kan företaget nå lönsamhet? Om ja, varför? Hur trovärdiga är de antaganden som er hypotes vilar på? För att säkerställa att ni får det svar ni önskar från en extern investerare måste ni känna till vilka kriterier de har för att göra en investering, så gör en grundlig analys.

När Nordeas Startup & Growth-enhet träffar företag som söker externfinansiering tittar de på följande aspekter, om er affärsmodell dessutom är hållbar så är det ett plus i kanten:

  1. Har teamet rätt kompetens?
  2. Är affärsmodellen skalbar?
  3. Hur stort är affärsvärdet som erbjuds?
  4. Hur stor är den aktuella och prospektiva marknaden?
  5. Finns riskmedvetenhet?

För Peter Sandberg på är också affärsmodellens skalbarhet och styrka viktigt. Man tittar också på företagets ledarskap. Man beaktar också vissa utvalda nyckeltal såsom: Customer acquisition cost (CAC), Life Time Value (LTV) och Kundomsättning (kundtapp).

Vill ni veta mer om hur man utarbetar och presenterar en affärsidé för en investerare kan ni läsa vår pitching guide eller artikeln ”Så lyckas du på investerarmötet”.

Faktaruta:

Vet ni hur ni räknar ut företagets ”capital runway”? Ingen fara, vi hjälper er.

Saldo på likvidkonto 180 000 Euro
Kostnader 60 000   Euro
Antal månader till ny finansiering 12 månader
Beräkning
Saldo på likvidkonto 180 000
Kostnader -60 000
Summa 120 000 Euro
Tidsåtgång 120 000 = 10 000 euro gör företaget av med i månaden.
  12 månader

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar