skattesituation
Planering inför årsskiftet 2019/2020

Planering inför årsskiftet 2019/2020

Nu är årsskiftet snart här och det är dags att se över både ditt företags och din egen skattesituation.

Värdepappersaffärer

Årsskiftet är ett bra tillfälle att se över vilka värdepappersaffärer som gjorts under året och göra en översyn av de skattemässiga effekterna.

Du som driver verksamheten i aktiebolag måste tänka på att eventuella förluster på aktier, fonder och andra aktierelaterade värdepapper bara får kvittas mot vinster på motsvarande värdepapper (aktiefållan).

Om förlusterna inte kan utnyttjas, får de sparas och dras av mot framtida vinster på aktier, fonder och andra aktierelaterade värdepapper.

Värdepapper i en kapitalförsäkring

Om bolaget har värdepapper i en kapitalförsäkring hos Nordea Liv & Pension är vinster skattefria och förluster icke avdragsgilla. Istället ska det betalas avkastningsskatt. Nordea Liv & Pension räknar ut avkastningsskatten, redovisar den och betalar den till Skatteverket.

Underlaget för avkastningsskatt på kapitalförsäkring beräknas på försäkringens värde den 1 januari plus de insättningar som gjorts under året (100 % av alla insättningar som görs under första halvåret och 50 % av insättningarna som görs under det sista halvåret). Summan som räknats fram multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus 1 procentenhet. Räntan får däremot aldrig understiga 1,25 %.

Statslåneräntan den 30 november 2019 fastställdes till -0,09 % procent vilket innebär att den ränta som används när skatten ska räknas fram nästa år är 1,25 procent.

Att placera värdepapper inom en kapitalförsäkring kan vara ett attraktivt alternativ om du räknar med en bra avkastning på de värdepapper som ditt företag investerar i.

Ta ut rätt lön som delägare i fåmansbolag

Som delägare i ett fåmansaktiebolag är det viktigt att ta ut rätt lön.

Den lön du tar ut från ditt företag styr vilken pensionsgrundande inkomst du får och vilken inkomstskatt du får betala.

Den kan även vara avgörande för hur stor utdelning du kan plocka ut från ditt aktiebolag under nästa år och som beskattas i kapital med 20 procent istället för i tjänst.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar