Renewcell – Pionjär inom textilåtervinning svidar upp med skräddarsydd finansiering

Renewcell har som ambition att göra modeindustrin grönare med sin banbrytande produkt Circulose®, ett material som tillverkas av uttjänta kläder. I december tog Nordea hand om företagets lyckade börsnotering och ordnade samtidigt en komplex export- och projektfinansiering som gör det möjligt för Renewcell att börja tillverka och sälja sin produkt i stor skala. Den skräddarsydda finansieringen, som omfattar både aktiekapital och lån, visar hur viktig finanssektorn är för att få fart på den ”industriella evolutionen” mot cirkuläritet och hållbarhet.
Engelska
Norskt Bokmål

Textilåtervinningsföretaget Renewcell vill revolutionera modevärlden med sin produkt Circulose®. ”Fram till nu har modeindustrin varit inriktad på att odla mer bomull, använda mer vatten, spruta på mer kemikalier och pumpa in mer olja för att kunna sänka priserna och sälja så mycket som möjligt. Större, snabbare, billigare och slösaktigare – så har man jobbat”, säger Patrik Lundström, vd för det svenska företaget Renewcell.

Patrik Lundström (CEO, Renewcell), Marica Bixo (Director – Export & Project Finance, Nordea) and Anna Karin Ljung (Senior Client Executive, SEK)

Patrik Lundström (Renewcell), Marica Bixo (Nordeas export- och projektfinansiering) och Anna Karin Ljung (Svensk Exportkredit).

Efter många års avancerad forskning och utveckling blev Renewcell det första kända företaget med en patenterad teknik för textiltillverkning genom en så kallad dissolvingmassa som uteslutande består av textilavfall. Den nya återvunna textilmassan heter Circulose® och den kan ersätta ny bomull och petroleumbaserad polyester, material som har stor miljöpåverkan.

”Renewcell använder kläder, företrädesvis av bomull, som inte kan säljas igen. Vi tar bort knappar och blixtlås samt strimlar och avfärgar dem. Föroreningar, som mikroplast, tar vi också bort. Det som blir kvar är cellulosa som torkas till ark av ren Circulose®, som sedan används i tillverkning av nya naturliga textilfiber”, förklarar Lundström.

A pile of Circulose

Circulose® framställs till 100% av uttjänta bomullstextilier.

Renewcell byggde sin första fabrik i Kristinehamn 2017 och började där tillverka Circulose® i industriell skala. Därefter inleddes samarbeten med bland andra H&M och Levi’s.  I mars 2020 lanserade H&M en blå klänning av Circulose® och den sålde slut direkt.

H&M blue dress made from Circulose, hanging on a hanger

H&M - blå klänning tillverkad av Circulose®.

Skräddarsydd finansiering ökar produktionen

Renewcells fokus har alltid varit att utöka produktionen, bygga fler och större fabriker, för att få stort genomslag i modeindustrin.  Nu har Nordea sytt ihop en finansieringslösning så att Renewcell kan gå vidare med sina planer på att bygga en ytterligare en fabrik för textilåtervinning med en kapacitet på 60 000 ton i Sundsvall.

”När vi väl hade fått tekniken, organisationen och expansionsplanen på plats var nästa steg att gå till våra bankkontakter för att utvärdera vilka finansieringsmöjligheter vi hade för det här projektet. Vi ville hitta den bästa lösningen för Renewcell, och inte bara satsa på en börsintroduktion”, säger Lundström.

Renewcell gav Nordea i uppdrag att titta på olika finansieringsalternativ. Att få in kapital genom att ställa ut företagets aktiekapital anses  ofta vara den enda möjligheten att få finansiering för företag som Renewcell. Men genom Nordeas kompletta urval av finansieringsprodukter och starka fokus på hållbarhet lyckades man skräddarsy en lösning med både aktiekapital och projektfinansiering, som i sin tur backades upp av en garanti från Svensk Exportkredit.

Nordea samordnade börsintroduktionen, där man tog in 800 miljoner kronor i nytt kapital, och lånet på ytterligare 520 miljoner, där Svensk Exportkredit var en av långivarna. Upp till 85 procent av lånet garanteras av Finnvera, den finska exportkreditmyndigheten.

 

A bale of discarded jeans in Renewcell's factory

En bal med uttjänta jeans, strimlade, avfärgade, avgiftade och där knapparna tagits bort - för att i nästa steg förvandlas till Circulose®.

”Vi kom in i bilden i början av 2020. Då skulle vi hjälpa Renewcell att ta fram en finansieringstrategi så att de kunde börja tillverka och sälja sin produkt i stor skala. Många förslag utvärderades och analyserades, och vi tog in rådgivare från olika delar av Nordea för att få allt på plats, både från företags- och investeringsbanken till export- och projektfinansieringen”, säger Charlotte Frank, kundansvarig på Nordea.

Att samordna en så komplicerad export- och projektfinansiering tar ofta sju till åtta månader. I det här fallet tog det bara tre månader, och då fanns det dessutom inget standardupplägg i botten och samtidigt pågick arbetet med börsnoteringen.

”Börsnoteringen var väldigt viktig för finansieringsstrukturen och helt avgörande för lånet. Och ur den aspekten var garantin från Finnvera också helt avgörande. Alla delar hängde ihop och det var viktigt att få allt på plats i rätt tid”, tillägger Charlotte Frank.

Marica Bixo från Nordeas export- och projektfinansiering säger: ”Nordea kunde erbjuda alla delar av finansieringen eftersom vi har stark kompetens och stor erfarenhet inom både export- och projektfinansiering. Projektfinansiering är ofta ganska komplicerat, men var nödvändigt eftersom Renewcell befinner sig i en så tidig fas som företag. Vi drog nytta av både vår kompetens på området och våra goda relationer med exportkreditmyndigheterna och lyckades få fram en bra finansiering för Renewcell på väldigt kort tid. Finansieringen är också i linje med Nordeas ambition att stötta hållbara företag”.

”Vi är fortfarande ett ganska litet företag med ett slimmat men erfaret team, så vi tvingades använda vår tid och våra resurser mycket effektivt för att kunna skaffa fram så här mycket pengar på så kort tid. Nordeas expertis och engagemang gav oss det självförtroende vi behövde under projektet. Att skaffa pengar till ett så här stort projekt kan vara en utmaning, men vi lyckades tack vare jättebra samarbete och effektiv problemlösning”, säger Lundström från Renewcell.

Finansiera den ”industriella evolutionen” mot cirkuläritet och hållbarhet

Renewcells kapitalstruktur stärktes med 1,32 miljarder kronor, där 800 miljoner kom från börsnoteringen och 520 miljoner från projektfinansieringen. Dessutom har europeiska investeringsbanken uttryckt intresse av att finansiera projektet, eftersom det direkt stödjer målen i EU:s klimatpolicy. Det visar hur viktigt det är för aktörer i finansbranschen, såsom Nordea, Svensk Exportkredit och Finnvera, att gå före och inspirera andra.

”Vårt samarbete med Renewcell är ett bra exempel på hur Nordea stöttar företag som utvecklar lösningar på dagens hållbarhetsproblem. Vi är verkligen glada och stolta över att vi kan stötta Renewcell med vår samlade kompetens inom såväl export- och projektfinansiering som kapitalmarknaden, och vi ser fram emot att fortsätta den här resan tillsammans”, säger Peter Dalmalm, chef för svenska Business Banking på Nordea.

Renewcells vd Patrik Lundström är lika optimistisk:  ”Vi befinner oss i förändringens årtionde där företag som kan erbjuda cirkulära system spelar en avgörande roll för att rädda planeten. Nordea har varit en verklig partner för oss. De hjälpte oss att skaffa fram det kapital som vi behövde, både i form av ett lån och aktiekapital som gav oss en stark aktieägarbas.  Jag är säker på att fler långivare kommer att följa efter Nordea och Svensk Exportkredit och finansiera den globala industriella evolutionen mot cirkuläritet och hållbarhet.”

FAKTARUTA – Vad krävs för att skräddarsy finansieringen?

  • Ta fram en trovärdig tillväxtplan i ett tidigt skede
  • Skaffa samarbetspartners tidigt och förankra visionen
  • Säkra ingående kunskaper om branschen och hållbarhet
  • Hitta en finansiell partner med ett heltäckande erbjudande

Circulose Renewcell Tag

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar