Resultatet är klart: 50 miljoner kronor i avkastning
Resultatet är klart: 50 miljoner kronor i avkastning

Resultatet är klart: 50 miljoner kronor i avkastning

Sedan 2012 har placerarna av Nordeas räntebevis och fasträntebevis fått 1,3 miljoner kronor i avkastning. I juli förfaller ytterligare tre.

I juni 2012 lanserade vi räntebevis på Metso, UPM och Volkswagen. De har haft en löptid på fem år och den 20 juli får innehavarna tillbaka nominellt belopp och ränta. Det har gått relativt bra för företagen Metso och UPM, medans Volkswagen, som ett resultat av utsläppsskandalen, haft några svåra år. För räntebevisen på dessa bolag har det sett mycket bättre ut.

Fem år med upp- och nedgångar för finsk papperskoncern

I 2012 var den finska papperskoncernen Metso under press och tog till åtgärder för att anpassa verksamheten till de strukturella förändringarna och den minskande efterfrågan inom pappersindustrin. Som ett resultat av den minskande efterfrågan på papper aviserade koncernen i 2012 ett besparingsmål om 30 miljoner euro per år, samt att arbetsstyrkan skulle minska med 630 personer. Fyra år senare såg det helt annorlunda ut för Metso, som kunde visa upp en stark rapport för andra kvartalet 2016. Den positiva trenden höll tyvärr inte hela 2016, men i 2017 kunde Metso redovisa ett resultat före skatt på 49 miljoner euro för första kvartalet 2017.

Sedan 2012 har innehavarna av Räntebevis Metso fått kvartalsvisa ränteutbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 2,05 procent. Total har räntebeviset gett utbetalningar på 13,80 procent under de fem åren.

Svår start, men nu rusar det finska skogsbolaget framåt

Precis som Metso hade det finska skogsbolaget UPM några svåra år från 2012 till 2015. Den deprimerande utvecklingen ledde till att koncernen fick säga upp 860 anställda. Som tur var insåg skogsjätten att skogs- och särskilt papparsindustrin inte skulle få det lättare under de kommande åren och därför öppnade koncernen upp för möjligheten att investera i andra affärsområden. 2015 vände den negativa trenden och 2016 var, enligt koncernen själv, ett rekordår ekonomisk sett.

Sedan 2012 har innehavarna av Räntebevis UPM fått kvartalsvisa ränteutbetalningar på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 3,55 procent. Totalt har räntebeviset gett utbetalningar på 22,10 procent under de fem åren.

Skandal gav röda siffror hos tysk biljätte

I september 2015 upptäckte de amerikanska miljömyndigheterna att Volkswagen hade manipulerat utsläppstester, så att det såg ut som att bolagets bilar släppte ut mindre skadliga utsläpp än de verkligen gör. Strax efter de amerikanska myndigheternas avslöjanden erkände Volkswagen fusk av 11 miljoner bilar världen över. Därefter rullade skandalen på, som resulterade i att biljätten för första gången på 15 år visade röda siffror på nedersta raden. År 2017 förväntas bli ett bra år för Volkswagen som, i skrivande stund, är kommersiellt och ekonomiskt starkt förankrat. Den positiva prognosen tar dock inte hänsyn till de böter, skadestånd och återkallelser av bilar som bolaget, som ett resultat av utsläppsskandalen, förväntas betala i framtiden.

Placerarna som har investerat i Räntebevis Volkswagen har inte drabbats av biljättens fusk utan har fått en årlig ränta på 3-månaders STIBOR plus ett räntetillägg på 2,15 procent under hela perioden. Totalt har räntebeviset gett utbetalningar på 14,40 procent.

50 miljoner kronor i avkastning

I de tre ovan nämnda räntebevisen har det totalt gjorts över 2 800 affärer, och det har omsatts över en halv miljard kronor. De tre räntebevisen har givit cirka 50 miljoner kronor i avkastning. Är du intresserat av att veta hur mycket avkastning våra första räntebevis gav? Klicka här.

Den 20 juli återbetalas de tre räntebevisen. Under våren har vi lanserat sex fasträntebevis, fyra på enskilda bolag, och två på High Yield-index, som kan våra ett intressant alternativ om du vill fortsätta placera i ett räntesparande. Våra fasträntebevis är, precis som våra räntebevis, kopplade till kreditrisken i ett underliggande bolag/index och till Nordea. Båda placeringarna ger en ränta, som utbetalas fyra gånger per år. Skillnaden är att ett fasträntebevis ger en fast ränta, det vill säga du vet vilket belopp du får utbetalt varje kvartal, medan räntan på ett räntebevis är olika stor kvartal till kvartal. Har du inte stenkoll på hur våra räntebevis och fasträntebevis fungerar kan du läsa mer här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar