Bedriver ditt företag internationell handel? Här delar valutaexpert Kristoffer Svensson med sig av sina tips kring valutariskhantering, något som berör fler och fler företag i takt med den ökade globaliseringen. 

Valutarisk kan förenklat beskrivas som risken att importörer får betala ett högre pris än väntat, eller att exportörer får mindre betalt än väntat – på grund av valutakursrörelser. Exempelvis vaknade flera GBP-tunga exportbolag upp på midsommarafton 2016 till nyheten att en stor del av marginalen gått förlorad genom Brexit.

Byte av affärssystem, inventering eller bokslut. Ursäkterna kan vara många när det kommer till att skjuta upp problem. Det är så hjärnan fungerar. Valutarisk är något som inte skall ge panikkänslor, ändå träffar jag ofta företag som inte ens spenderat 30 minuter för att uppskatta risken i sitt bolag.

När är det viktigt att ta hand om sin valutarisk?

Pressade marginaler, hård konkurrens, långa prislistor och tillgångar i utländsk valuta är exempel på situationer när det ofta är viktigt att valutasäkra.

Första steget; uppskatta och kartlägga risken: 

1. Jämför resultatet med valutagrafen för valutan du handlar – ser du ett samband? Exempelvis sämre resultat på grund av ökade inköpskostnader då kursen för USDSEK stiger?

2. Uppskatta risken genom valutariskräknaren– detta ger dig en indikation på om risken kan påverka bolagets kärnverksamhet signifikant.

3. Hur lång är riskhorisonten?

a) Hur länge håller ni samma pris?

b) Hur lång tid tar det att fastställa nytt pris?

c) Hur lång kredittid har ni till era kunder?

Summera a – c. Blev totaltiden lång? Hantera risken.

Många valutor rör sig 10-20 procent mot SEK på årsbasis och kan påverka företagets marginaler.

Det finns samtidigt situationer när du kan ignorera valutarisken

Driver och äger du ett bolag med mycket goda marginaler? Då spelar det ibland mindre roll om valutan går emot dig och du förlorar 10 procent på sista raden ett år, eftersom du i framtiden kanske ”tjänar” 10 procent och det jämnar då ut sig – observera dock att det kan ta lång tid att ”jämna ut”, exempelvis har EURSEK haft en stigande trend de senaste 5 åren. En annan viktig aspekt är om bolaget är ägarlett och därför inte har någon att stå till svars inför. Detta är en viktig aspekt då det är lätt att vara efterklok och som styrelsemedlem ifrågasätta varför, eller varför man inte, valde att valutasäkra. Företag som löpande kan ändra priser utan negativ effekt på försäljningssiffror behöver ofta inte valutasäkra, då man enkelt ändrar priset om valutakursen rör sig.

Kika på det här klippet med Tim Urban för att lära dig mer om hur hjärnan fungerar när det kommer till att skjuta upp saker.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar