Investor meeting
Så lyckas du på investerarmötet

Så lyckas du på investerarmötet

Vi har tagit hjälp av två erfarna investerare för att få redan på hur man bäst förbereder sig för ett investerarmöte. Petri Lehmuskoski (Gorilla Capital) och Lasse Lehtinen (Icebreaker.vc) berättar här vad de förväntar sig av ett start-up bolag vid ett första möte.
Engelska
Finska

Petri Lehmuskoski har investerat in start-up bolag sedan början av 2000-talet och är medgrundare till två företag som båda tagit sig in på listan över de snabbast växande företagen i Finland. Även Lasse Lehtinen inledde sin karriär med uppstartsföretag vid ungefär samma tidpunkt. Lehtinen var anställd i ett nystartat företag som var det näst snabbast växande teknikföretaget i Finland under 2007 och 2008.

– Många av oss drömmer om att så småningom sälja verksamheten för 100 miljoner euro, men chansen att lyckas med det är ytterst liten. Det finns inget färdigt framgångsrecept för nystartade företag. Och det är inte alltid nödvändigt att sträva efter att bli världsledande, utan det kan räcka med ledande i Europa eller ledande på hemmaplan, säger Lehmuskoski.

Bekanta dig med investeraren i förväg

Det är viktigt att du tänker igenom vilken typ av investerare du är ute efter och vad du vill uppnå.

– Idag finns många bra verktyg, såsom LinkedIn, som du kan använda för att bekanta dig med investerare innan du träffar dem. På så sätt kan du välja det bästa upplägget, säger Lasse Lehtinen.

– Investerare har olika strategier. Även om affärsidén är bra, är det inte säkert att den passar investerarens strategi, säger Petri Lehmuskoski.

Det kan finnas omständigheter som gör att investeraren avböjer ett andra möte.

– Exempel på sådant som kan få mig att säga nej till ett nytt möte är ständig tidspress i entreprenörens dagliga verksamhet, känslan av att entreprenören bara är ute efter att tjäna pengar samt oförmåga att inleda samarbeten, fortsätter Lehmuskoski.

Det är väldigt viktigt för en investerare att veta i vilken fas ditt uppstartsföretag befinner sig och hur aktieinnehavet är fördelat. Därför behöver du förstå vilken strategi investeraren har.

– Vi strävar efter att vara den som först investerar i ett företag, och om gruppen av entreprenörer som är anställda av företaget äger mindre än 70–80 procent av aktierna, så blir det ofta ett hinder för fortsatta diskussioner, säger Lehtinen.

Ge investeraren skäl att satsa på ditt företag

För Petri Lehmuskoski är det viktigt att veta varför entreprenören har startat företaget. Motivation och ingående kunskaper är också viktiga tillgångar.

“Jag föredrar att investera i företag som grundas på expertkunskaper och som löser problem i den verkliga världen” –  Petri Lehmuskoski på Gorilla Capital

Lasse Lehtinen fortsätter genom att betona: – Ingående kunskaper kan man ha skaffat sig genom exempelvis en hobby eller egna efterforskningar. Men de flesta företagsgrundarna har skaffat sin kunskap genom sitt yrke.

Det är också viktigt att grundaren har förmågan att leda och att rekrytera rätt personer. Rekryteringen blir ofta en flaskhals även för de bästa tillväxtföretagen.

Det som investerare värdesätter mest hos grundarna är deras förmåga att lära och göra analytiska och realistiska bedömningar av företagets potential och situation.

– Man kan inte känna till alla nycklar till framgång i förväg. Då är det enklare att upptäcka faktorer som förhindrar framgång. Det går ofta att hitta en miljon skäl till att inte investera i ett företag, men ibland räcker det med ett enda väldigt bra skäl för att vi ska fortsätta diskussionerna. Mitt mål är att lära känna grundaren så bra som möjligt och sedan titta framåt mot ett eventuellt partnersamarbete. I praktiken är det bara några få av tusen idéer som får luft under vingarna. Men å andra sidan så kan idéerna ha sitt ursprung i kompetensstarka team som kanske kan utnyttjas i senare projekt, säger Lehmuskoski.

Planera mötet noga

Tiden under ett möte är dyrbar. Mötet brukar inledas med en introduktion som säkert tar fem till tio minuter. Därför bör du träna in en presentation av din bakgrund och dina kvalifikationer som tar en minut. Den kan användas som en övergång till den aktuella verksamheten, så att det finns tillräckligt med tid för det som är viktigast.

– Det är viktigt att veta om mötet ska pågå i 15 eller 90 minuter och planera utifrån det, säger Lasse Lehtinen.

Det är värt besväret att förbereda sig noga inför ett möte, så att investeraren får ett bra första intryck. Om du är dåligt förberedd finns risk att investeraren tror att det blir likadant i fortsättningen.

– Du behöver inte veta svaret på alla frågor, men du bör förbereda kvicka svar på åtminstone de tio vanligaste frågorna som du brukar få. Inför nästa möte är det klokt att ta reda på svaren på de frågor som du inte kunde svara på direkt, fortsätter Lehtinen.

Petri Lehmuskoski menar att grundarens enda målsättning med det första investerarmötet ska vara ett nytt möte.

– Det är ytterst sällan någon blir övertygad om att investera i ett företag vid det första mötet. Alltför mycket löften och försäkringar kanske inte ger det önskade resultatet, betonar Lehmuskoski.

Om du vill veta vad mer du kan göra för att förbereda dig inför ett investerarmöte, läs vår pitchning-guide.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar