Nu har vi lämnat ett minst sagt annorlunda 2020 bakom oss. Vi gick in i året med stor tilltro och vem hade kunnat ana att en pandemi skulle komma och påverka oss med den kraft den faktiskt gjort. Med en efterfrågan som i princip försvann över en natt så har företagare behövt ställa om sin verksamhet, men genom att tänka kreativt har företagen kunnat vinna tillbaka mycket av den förlorade omsättningen.

Jag har varit i kontakt med många företag och är imponerad av den handlingskraft jag mött. Utmaningarna har varit stora, men förmågan att tänka nytt har hjälpt företagen framåt. Jag ser flera inspirerande exempel på företag som sett över sina affärsmodeller och hittat såväl nya intäktsströmmar som nya kundgrupper. Flera företag har också arbetat med kostnaderna genom att ta del av stödpaket och sett över flexibiliteten.

Peter Dalmalm, head of Business banking Nordea

Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden, Nordea Sverige.

Och troligen kommer flera av de förändringar vi ser bestå – till exempel synen på resandet, mer distansarbete och en ökad digital acceleration för alla branscher.

Nyheterna om ett coronavaccin ger dock hopp. Under 2021 hoppas jag att viruset släpper sitt grepp om världen och att tillväxten tar fart. Självklart finns också risker för bakslag, och det gäller att som företag att kunna vara beredd att parera dem. Jag upplever att det finns några områden man behöver tänka lite extra på och förbereda sig för inför nästa år.

Sverige är en öppen ekonomi och vi påverkas väldigt mycket av vår omvärld därför ser jag valutan, digitaliseringen och den gröna omställningen som nyckelområden att ha koll på. Så inför detta nya år, ställ dig frågan hur ditt företag egentligen kommer att påverkas av:

Valutan

2020 präglades av stor osäkerhet och rejäla valutarörelser på marknaden. Som export – eller importbolag kan stora svängningar slå hårt mot vinstmarginaler och resultat. Kronan har stärkts under hösten och med ökad riskaptit och snabb global återhämtning ser vi att kronan kan ta nya skutt under 2021. Det amerikanska valresultatet där Joe Biden står som vinnare gör dessutom att man kan räkna med en än mer försvagad dollar, som ger effekter för export- och importbolag som handlar med USA. Vi ser att allt fler kunder uttrycker ett intresse för att hantera sin valutarisk, oavsett bolagets storlek.Under 2021 rekommenderar jag alla företag att se över sina valutarisker och planera för hur dessa kan hanteras. Här hittar du vår guide i fem steg.

Digitaliseringen

Restriktioner, social distansering, och mycket tid i hemmet under pandemin har gjort att många företag har tvingats se över sin affärsmodell. Var man säljer sina varor och var man möter sina kunder och medarbetare har ställts på ända. På Nordea har vi sett en snabb förflyttning till våra digitala möteskanaler såsom onlinemöten och chatt och våra medarbetare har, i den mån det går, arbetat hemifrån

Mycket tyder på att denna digitaliseringstrend kommer att bestå och fortsätta även efter pandemin. Det har så klart funnits utmaningar med förändringen, men vi har också på kort tid fått uppleva fördelarna. Jag upplever till exempel själv att jag genom att handla alltmer online sparar tid, samtidigt som jag känner att jag får tillgång till ett större utbud.

Inför 2021 är det viktigt att se över och säkra sin digitala affärsmodell. Om man som butik ännu inte tagit steget online, så är det bra att redan nu ställa sig frågor såsom hur tar jag min fysiska butik online? Och nyckelfrågan, hur kan jag säkra en smidig checkoutlösning?

Den gröna omställningen

Jag tror att hållbarhet kommer att få ännu större fokus nu under 2021 och även framåt. Efterfrågan och krav på att ställa om till hållbart företagande ökar från alla delar i vårt samhälle. Om du ännu inte gjort det så behöver du inför nästa år se till att komma igång med ditt hållbarhetsarbete och sätta en plan.

Tiden är förbi då hållbarhet på sina håll kunde ses som sekundärt eller som något att krydda sitt varumärke med. Idag är så kallade ESG-faktorer* något som investerare och finansinstitut tar hänsyn till när de fattar beslut. Nya samt ökade krav från myndigheter, banker, kunder och leverantörer gör att företag behöver ställa om till en mer hållbar affärsmodell som är anpassad till de globala målen. Dessa krav omfattar bland annat ökad transparens och rapportering, att ha en plan för reducerat klimatavtryck samt ökad kännedom om hållbarhet i sina leverantörsled.

Som bank kan vi stötta dig i detta arbete och göra det enklare för dig som företag att välja hållbart till exempel genom grön billeasinggröna företagslån och hållbara investeringar.

 

Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea Sverige

 

*ESG står för Environment, Social och Governance och handlar om att man som företagare inom ramen för sitt hållbarhetsarbete integrerar utmaningar och möjligheter som härrör från miljömässiga (E) och sociala (S) aspekter samt agerar med hög affärsetik (G) i syfte att uppnå FN’s 17 globala mål och Parisavtalet som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen. 

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar