Småföretagare: Det här behöver du veta om hållbarhet

En studie från Nordea visar att det finns stor potential att förbättra hållbarhetsarbetet för mindre bolag. Men måna bolag känner inte till varken risker eller möjligheter kopplat till ESG (miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning).
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

ESG – environmental, social and governance 

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och etik & bolagsstyrning. Det kallas också ofta för ”sustainability”, alltså hållbarhet. 

Ladda ned hela ESG-rapporten från Nordea längst ned i artikeln, där de nordiska ländernas mognadsgrad vad gäller hållbarhet undersökts.

En studie från Nordea, där man undersökte bolagens mognadsgrad vad gällde ESG, visar att de nordiska småföretagen kan förbättra sig när det gäller hållbarhet. Många småföretagare anser visserligen att hållbarhet är viktigt, men det ligger inte alltid i linje med vad man egentligen gör för att ställa om till en hållbar framtid. Så var ska man börja?

För många småföretagare kan hållbarhet kännas som något diffust och till och med skrämmande och det finns inga tydliga riktlinjer för hur man ska börja arbeta med det. En ESG-studie från Nordea (Nordea Business Insight Report) visar att nordiska företag med 0-19 anställda har svårt att förstå vilka risker och utvecklingsmöjligheter de har på ESG-området, särskilt när det gäller bolagsstyrning. Genom att man inte har kunskap, så är det också svårt att veta vad man behöver förändra. Det är positivt att småföretagen anser att hållbarhet är viktigt, men det finns potential att göra mer för att integrera hållbarhet i verksamheten.

56% av företagarna med 0-19 anställda anser att hållbarhet är viktigt, medan bara 40 procent av företagen säger att de faktiskt påbörjat övergången till en mer hållbar verksamhet

Hur kommer man igång med hållbarhet?

Det finns ingen process som passar alla, men frågorna här nedan kan vara ett sätt att få igång tankearbetet.Ylva Hannestad, vice chef för Group Sustainable Finance i Nordea, föreslår att småföretagarna ställer dessa frågor till sig själva:

  • Vilka aktuella megatrender påverkar vårt företag?
  • Hur kan vi få en stabilare leveranskedja genom att välja en mer hållbar väg?
  • Hur kan vi återanvända eller ge våra produkter och tjänster en ny utformning för att säkerställa fortsatt efterfrågan?
  • Hur kan vi säkerställa att vår leveranskedja är hållbar?
  • Kan vi bli effektivare genom att återanvända material, undersöka alternativa material, förhandla om leverantörsavtalen och samtidigt stärka vårt varumärkes hållbarhetsprofil?

ESG – hur jobba med socialt ansvar (S:et)

Företag har ett ansvar gentemot sina anställda och samhället de verkar i. Arbetsvillkor, arbetstagarnas rättigheter och mångfaldsfrågor är några av de områden som småföretag bör tänka på. Det handlar om att vara en ”bra samhällsmedborgare”.

Vissa företag har samhällsprogram som ger de anställda möjlighet att ge något tillbaka till lokalsamhället. I Nordea, till exempel, kan man som anställd under 2 dagar per år åka ut som volontär i skolor och prata om privatekonomi eller engagera sig för att stötta entreprenörer. Detta sker på frivillig basis och är kostnadsfritt för motparten.

Några viktiga frågor som du kan ställa till dig själv:

  • Har mina anställda säkra och hälsosamma arbetsvillkor?
  • Främjar mitt företag mångfald?
  • Erbjuder mitt företag lika lön och lika möjligheter för alla anställda?
  • Vet jag hur arbetsvillkoren ser ut hos mina underleverantörer?
  • Satsar mina underleverantörer på hållbarhet?

Läs mer om hur entreprenörer som vill göra positiv skillnad i samhället arbetar och hur investerare som vill göra skillnad blir allt fler.

ESG Nordea Business Insight Report 2019

Vi har genomfört en nordisk studie för att ta reda på hur företag och entreprenörer i Finland, Sverige, Danmark och Norge ser på framtiden ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Denna version av rapporten från Nordea Business Insight visar företagens uppfattningar om och attityder kring sitt ESG-arbete. 

Studien genomfördes av Nordea Business Insight under augusti och september 2019 bland nordiska företag i olika storleksklasser[1]. Respondenterna uppgick till 2 145 och fördelades enligt följande: Sverige 615, Norge 530, Finland 536 och Danmark 464. Respondenterna hämtades från Norstats nordiska paneler. Så vitt vi vet så är studien unik med sitt nordiska omfång, sina teman och möjligheten att särskilja svaren från små, medelstora och stora företag. I dag fokuserar de flesta barometrar/index på småföretag, dels av kostnadsskäl och dels av praktiska skäl. 

[1] STORLEKSKLASSERNA I RAPPORTEN: SMÅFÖRETAG 0-19 ANSTÄLLDA; MEDELSTORA FÖRETAG 20-100 ANSTÄLLDA; OCH STORA FÖRETAG 100+ ANSTÄLLDA.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar