För biståndsorganisationer är det extremt viktigt att säkra att insamlade pengar används optimalt. Genom att se över sina valutaflöden och smartare planering har biståndsorganisationen International Aid Services (IAS) lyckats kapa sina valutatransaktionskostnader, vilket betyder mera pengar till människor i nöd.

Att driva verksamhet i utvecklingsländer som Sydsudan, Somalia och Sudan är en utmaning på många plan. Inte minst kan förändringar i valutakurser snabbt ändra förutsättningarna.

– Vi är aktiva i en del tuffa länder där den lokala valutan kan svänga väldigt snabbt, samtidigt som det i vissa fall kan vara svårt att få fram betalningar till vissa länder, säger Daniel Park, Finanschef på International Aid Services.

Daniel Park hjälper till med utdelning av lunch på en skola i Tharaka, Kenya där IAS bidragit till att barnen kan få lunch i skolan.

IAS, som grundades 1989, är en icke vinstgivande förening med syfte att starta och/eller stödja katastrof- och utvecklingsprojekt. Det kan handla om att gå in och stödja akuta katastrofområden genom inköp, transporter och distribution eller mer långsiktiga investeringsprojekt som spänner över flera år. Organisationen omsätter ca 85 miljoner SEK och majoriteten av intäkterna kommer från organisationer som Sida/SMR, Unicef och Läkarmissionen, men även från kyrkor och andra organisationer som finansierar projekt i Afrika, som sedan genomförs i IAS regi.

Nordea har varit IAS affärsbank under många år och när banken föreslog en genomlysning av IAS valutaflöden tackade Daniel Park ja. I första hand handlade det om att tydliggöra valutaflöden och föreslå rutiner som kunde skapa mervärde för IAS.

Nordea har gett oss bra rådgivning om att sända medel på ett mer kostnadseffektivt sätt.

– Nordea har gett oss bra rådgivning om att sända medel på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vi har också börjat titta på att valutasäkra vissa projekt för att på så vis kunna säkerställa att inga yttre faktorer påverkar pågående projekt, säger Daniel Park.

Även om merparten av IAS verksamhet är i utvecklingsländer så är IAS mest exponerad mot USD. Många av de afrikanska valutorna följer dollarn och i många länder används dollar som betalningsmedel till leverantörer och inköp. Det är dock viktigt att inte direkt acceptera USD som betalningsvaluta av gammal vana. Om transaktioner kan göras med den lokala valutan så kan det innebära fördelar. Att genomlysa varje transaktion och ifrågasätta om USD är den bäst lämpade transaktionsvalutan är ett arbete som kan visa sig lönsamt.

– Vi ser fler och fler organisationer som har betalningsflöden gentemot utlandet, som ber om vår hjälp för att analysera om valutastrategin är optimal, säger Kristoffer Svensson, Sales Manager, Nordea Markets.

 

Ett område som IAS har ambitionen att satsa på är valutasäkringskontrakt för att på så vis säkra sina dollarflöden i relation till specifika projekt.

 

– Säg att vi har avtal med Sida för ett projekt med en budget som sträcker sig över flera år, vilket inte är ovanligt för oss. Genom att säkra dollarkursen slipper vi osäkerheten kring framtida valutarörelser. Vanliga företag kan kvitta valutaförluster mot vinster men för oss som biståndsorganisation fungerar inte det. Uppstår det en förlust i ett projekt kan det i värsta fall betyda att vi inte kan slutföra det. Att få ett ’fast pris’ är en otrolig fördel för oss eftersom det minskar osäkerheten. Det är en funktion som vi kommer att använda oss av, säger Daniel Park.

Genom att analysera valutaflödena har IAS blivit smartare kring hur de arbetar med sina valutaströmmar. Vi skickar mer pengar i dag direkt i mottagarlandets valuta – till exempel Kenyanska shilling till Kenya, istället för att sätta in ett belopp i kronor eller dollar, säger han, och fortsätter:

– Vi har uppskattningsvis sparat några procent genom att tänka smartare kring valutahanteringen och kommit en bra bit på väg men har mer att lära oss på detta område. Det viktigaste ur vårt perspektiv är att det ska finnas så mycket pengar som möjligt över till våra projektaktiviteter, eller de som tar emot biståndet, säger Daniel Park.

 

Fler biståndsorganisationer borde se över sin valutarisk

 

– Det senaste året har jag hjälpt många biståndsorganisationer att se över onödiga kostnader relaterade till valutatransaktioner. Parallellt med detta har Nordeas valutateam gjort en djupgående analys för att visa hur man på enklast sätt kan eliminera onödig valutarelaterad risk, berättar Kristoffer Svensson.

Många tror att valutarisken försvinner i samband med att pengarna skickas till biståndsprojektet i utlandet.

– En del organisationer och stiftelser skickar idag svenska kronor till utvecklingslandet med motiveringen ”då har vi ingen valutarisk”. Det resonemanget anser jag är felaktigt då det leder till att det lokala projektet eller samarbetspartnern får ta risken istället och att valutaväxlingen kan bli onödigt dyr. Det är i min värld väldigt omotiverat att ett presidentval, inflationssiffror, terrordåd eller oljepriset skall få påverka hur många skolor, vattenbrunnar eller flyktingläger som kan byggas, när det finns enkla lösningar som kan ta bort denna risk. Biståndsorganisationer borde inte spekulera i valuta, man bör istället säkra sin budget/projekt, konstaterar Kristoffer Svensson, Sales Manager, Nordea Markets.

 

MER INFORMATION

För att få hjälp med din valutastrategi och utvärdera dina möjligheter för en mer lönsam valutahantering, kontakta oss för mer information på närmaste Nordeakontor eller på nedan telefonnummer och email.

Tel: 08-407 90 50
Email: e-desk.se@nordea.com
Läs om enkel valutahantering – Växla hemma >

Webinar: “Varför ville jag polisanmäla Riksbanken?”
Henrik Unell, ränte- och valutastrateg, ger en målande beskrivning av kronans framtid, dollarns uppgång och fall samt eurons svängningar och slutligen varför detta är av betydelse för svenska företag.

Datum: 11 december
Tid: 09.30-10.00
Anmälan: klicka här >

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar