Startup
Vill du driva en snabbväxande startup? Glöm inte de tråkiga detaljerna

Vill du driva en snabbväxande startup? Glöm inte de tråkiga detaljerna

Traditionellt har tillväxten i ett företag begränsats av lönsamhet och kassaflöde. Det är då självklart att optimera processer för att undvika variationer i resultat och kontinuerligt trimma rörelsekapital. I dagens välfinansierade startups, byggda för explosiv tillväxt, blir dessa aspekter ofta sekundära. Även dessa bolag kan dock vinna mycket på att söka en bra finansieringsmix och smarta processer. 

Begreppet startup betecknar oftast ett bolag startat av mycket drivna entreprenörer som har utvecklat en exceptionellt skalbar affärsmodell. Detta möjliggör för bolagen att finansiera tillväxten genom att ta in eget kapital från tillväxtfonder och affärsänglar, ofta till höga värderingar.  Investeringarna görs typiskt sett i ett antal omgångar, till stigande värderingar. 2017 investerades över tio miljarder kronor i svenska techbolag enligt en rapport från Industrifonden.

De höga värderingarna kan dock bli en dödsfälla för bolagen då det finns en förväntan hos investerare om värdetillväxt mellan investeringsrundor. Om tillväxten inte varit fullt så bra som investerare krävt och bolag samtidigt byggt upp stora kostnadsbaser tvingas många bolag lägga ned eller göra drastiska förändringar trots en sund underliggande affär. Det kan därför i vissa skeden vara bra att utnyttja andra finansieringskällor än eget kapital, här är några exempel på hur våra kunder har strukturerat sin verksamhet för att få till detsom vi ser bland våra kunder.

  • Förtydliga de uthålliga värdena i bolaget. Är bolaget olönsamt på grund av investeringar i nya kunder, eller ny teknik? Diskutera med en bank eller annan partner hur bolaget kan struktureras för att skapa belåningsbara delar.
  • Ha så enkla kundkontrakt som möjligt. Ofta är fakturafinansiering eller tredjepartsfinansiering en av de bästa möjligheterna till belåning. Det kräver dock att det är otvetydigt att kunden är skyldig att betala fakturorna.
  • Samla likviditeten. Många bolag som har internationaliserat snabbt tvingas uppbåda mer kapital än nödvändigt på grund av bundet kapital i dotterbolag. Smarta kontolösningar kan råda bot på delar av detta.

Under en snabb tillväxtresa är det naturligt att fokus inte ligger på administration.

Det finns dock ett antal enkla val som kan göras tidigt för att minska fasta kostnader och göra bolaget mer attraktivt för professionella investerare.

  • Välj rätt affärssystem från början. Många startups väljer ett mycket enkelt affärssystem tidigt och tvingas efter något år att investera tid och resurser i ett byte som hade kunnat undvikas. Ett bra affärssystem gör det också lättare att få bra sifferunderlag i strategiarbetet.
  • Automatisera betalningar. Det är inte ovanligt att se bolag som har kommit relativt långt i sin utveckling lägga flera arbetsdagar på att pricka inkommande och utgående betalningar, eller sitta och göra 20-tals växlingar manuellt. Ta hjälp av din banks filtjänster och automatiska växlingar om banken tillhandahåller det.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar