Vill du handla etiskt?
Vill du handla etiskt?

Vill du handla etiskt?

Det är inte alltid enkelt att känna till vad du investerar i, när du köper fonder eller aktieobligationer. Det gör att du kanske investerar i bolag som inte matchar dina personliga åsikter, men det är faktisk möjligt att placera etiskt.

Nordeas etiska aktieobligationer gör det möjligt för dig att investera i placeringar som enbart innehåller företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i internationalla konventioner angående mänskliga rättigheter och miljö.

Hur tar Nordea reda på vilka bolag som är etiska?  

För att säkerställa att vi erbjuder etiska aktieobligationer samarbetar vi med ISS-Ethix. De följer löpande ett större antal bolag världen över och analyserar dessa utifrån ett hållbarhets- och etikperspektiv.

Bolag involverade i verifierade kränkningar av internationella konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption samt bolag som är involverat i kontroversiella vapen såsom klusterbomber och personminor väljs bort.

För bolag som är involverade i kontroversiella produkter som alkohol, militärt material, tobak och spel finns det gräns att dessa områden totalt endast får omfatta maximalt fem procent av bolagens omsättning. Placering görs ej heller i företag med verksamhet relaterad till pornografisk industri.

Vill du handla etiskt?

Nordea lanserar löpande etiska aktieobligationer, som passar dig som vill ha en trygg etisk placering med möjlighet till hög avkastning. Samtliga bolag i dessa aktieobligationer anses vid tidpunkten för bestämmandet av den underliggande aktiekorgen för att vara etiska enligt ISS-Ethix.

Om ett bolag under löptiden ändras från att anses vara etiskt till att inte anses vara etiskt, kommer det aktuella bolag ända att kvarstå i den underliggende aktiekorgen. Just nu erbjuder vi Aktieobligation Europeiska bolag Chans, som är en etisk placering. Läs mer här eller köp direkt här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar