We.trade får affärerna att lunka på för skoföretaget Flattered

We.trade får affärerna att lunka på för skoföretaget Flattered

Handelsplattformen WeTrade ger företag möjlighet att erbjuda sina leverantörer en garanterad betalning. För skoföretaget Flattered spelar WeTrade en viktig roll för att minska kapitalbindningen i orderprocessen.
Engelska
Norskt Bokmål
Finska

We.trade

We.trade är en handelsplattform som Nordea grundat tillsammans med ledande europeiska banker. We.trade minskar risken när företag gör affärer med parter som man inte känner och underlättar även administration.

Läs mer om we.trade.

Med bas i Stockholm och försäljning över hela världen, bland annat på huvudmarknaderna Skandinavien, Tyskland och Japan, skapar Flattered moderna designerskor med fokus på kvalitet och funktionalitet. Skokollektionerna tas fram av Flattereds eget designerteam som skickar skisser till skofabriker i Spanien för produktion. De spanska leverantörerna köper in allt råmaterial till skorna och får sedan betalt av Flattered när de färdiga produkterna levereras.

Nya kollektioner släpps två gånger om året så Flattereds ledtider sträcker sig över flera månader, vilket är en typisk produktionscykel i modevärlden. Vanligtvis börjar arbetet med en ny kollektion åtta månader innan en order skickas till leverantörerna och åtta månader innan skorna finns i butik. Den långa tiden mellan utgifter och inkomster kan ha en enorm inverkan på likviditeten.

– Vi har ganska traditionella cykler för våra kollektioner och förskottsbetalningarna kan förstås ofta vara ett bekymmer. Våra designers ska ha lön och vi måste betala sociala kostnader, medan intäkterna för en kollektion ligger nästan ett år fram i tiden. Vi brukade betala 30 procent av totalkostnaden till våra leverantörer så fort vi hade lagt en order. Eftersom verksamheten har växt, och därmed storleken på våra order, betalar vi nu hela summan först när leveransen går iväg från Spanien. Detta är en fråga vi alltid stöter och blöter med våra leverantörer, säger Gustav Lidén, vd på Flattered.

Pressbild Flattered Gustav 800x533

För ett företag av vår storlek kan en remburs vara en komplicerad historia, med transaktionsavgifter som är för höga för oss. När jag först hörde talas om we.trade tyckte jag att plattformen verkade intressant eftersom den erbjöd ett alternativ till att förlänga betalningsfristerna.

Gustav Lidén, VD på Flattered

– Tidigare har leverantörerna krävt en remburs från vår bank för att försäkra sig om betalning. För ett företag av vår storlek kan en remburs vara en komplicerad historia, med transaktionsavgifter som är för höga för oss. När jag först hörde talas om we.trade tyckte jag att plattformen verkade intressant eftersom den erbjöd ett alternativ till att förlänga betalningsfristerna, tillägger Gustav.

Garantier och likviditet med we.trade

Den blockkedjebaserade handelsplattformen we.trade förenklar handelsprocessen genom att hjälpa företag att hitta affärspartners, skapa offerter och inköpsorder, avtala betalningsvillkor och beställa tjänster från relaterade banker – och detta kan avtalas och genomföras i en säker miljö. Alla företag som är kunder i någon av de europeiska banker som är anslutna till we.trade-plattformen kan anmäla sig och börja hantera sina affärer.

Flattered var ett av de första bolagen som började använda we.trade och de flyttade all hantering av sina affärer med en av de spanska leverantörerna till plattformen. När leverantören gick med i we.trade fick Flattered bättre förutsättningar att förskottsbetala sin leverantör för produkterna.

– Det passar Flattered att sköta sina transaktioner via we.trade eftersom de tidigare har varit tvungna att betala på förhand”, förklarar Urban Ljungblom på Nordea Trade & Working Capital Development. Att betala sina inköp redan i november för vårens skokollektion kräver en hög likviditet och Flattered kunde antingen betala direkt eller utnyttja en checkkredit. Nu när Flattered använder we.trade kan de lägga en order och erbjuda affärspartners som är medlemmar i we.trade en bankgaranti. På så sätt kan leverantören i Spanien känna sig trygg med att få betalt. Leverantörerna har också möjlighet att sälja kundfordringar till sina banker och få betalt direkt när de har fullgjort sin del av avtalet. Därmed förbättras likviditeten på både köpar- och säljarsidan.

– Alternativet att använda en checkkredit eller ordna med remburs skulle bli dyrare för Flattered. För banken är en bankgaranti bättre ur ett kreditriskperspektiv och binder dessutom mindre kapital. Dessutom finns det en risk med att hantera pengar utan att veta om motparten faktiskt kommer att uppfylla de avtalade villkoren. Bankgarantin, som bara kan ordnas via we.trade , gör det lättare för Flattered att kräva bättre betalningsvillkor av sin leverantör, tillägger Urban.

– Likviditeten är en av de största flaskhalsarna för våra tillväxtambitioner. We.trade har definitivt bidragit till längre kredittider från vår leverantör. Plattformen och dess kringtjänster gav oss möjlighet att förhandla fram betydligt bättre betalningsvillkor. Vår leverantör kunde sälja sina fordringar till sin bank så snart leveransen var genomförd, utan att behöva utnyttja kreditfaciliteter, fortsätter Gustav.

– We.trade är ett mycket bra och effektivt sätt för oss att få tillgång till ett finansiellt instrument som passar vår speciella verksamhetsstruktur.  Eftersom förskottsbetalningar utgör en så stor del av vår verksamhetsmodell är de utökade betalningsvillkoren som möjliggörs genom we.trades  bankgarantier lika smidigt för oss som en kreditfacilitet. Jag har förstått att detta också innebär en mycket lägre risk för banken, påpekar Gustav.

Ekosystemet växer

Antalet banker som samarbetar inom we.trade fortsätter att växa och ambitionen är att utöka räckvidden och omfattningen på ekosystemet som är uppbyggt kring handelsplattformen. Alla kunder i we.trade medlemsbanker kan ansluta sig till plattformen utan kostnad och börja handla med de andra medlemsbankernas kunder.

– Eftersom we.trade har fungerat så bra för oss skulle det vara fantastiskt om fler leverantörer anslöt sig så att vi kan utnyttja denna plattform fullt ut, istället för att skicka pengar direkt. Vi har redan byggt upp ett bra förtroende bland våra nuvarande leverantörer, men we.trade är onekligen ett starkt verktyg för att skapa förtroende i nya eller tillfälliga affärsrelationer, säger Gustav.

Jag skulle gärna vilja att alla mina leverantörer började använda plattformen. Det skulle vara det bästa för både oss och leverantörerna eftersom leverantörerna även kan använda sig av factoringtjänsten på plattformen.

Gustav Lidén, VD på Flattered

– Jag skulle gärna vilja att alla mina leverantörer började använda plattformen. Det skulle vara det bästa för både oss och leverantörerna eftersom leverantörerna även kan använda sig av factoringtjänsten på plattformen. Även när jag, till exempel, får 90 dagars betalningsrespit kan leverantören enkelt sälja fakturan de skickat till mig via we.trade-plattformen och få sina pengar inom 24 timmar. Detta är möjligt utan att behöva utnyttja de egna kreditfaciliteterna, eftersom när en bank köper en fordran, säkras risken av affärspartnerns bank och inte av bolaget, tillägger Gustav.

Där traditionell varuhandel ofta har tröga och pappersbaserade processer erbjuder we.trade istället ett mer automatiserat och praktiskt sätt att hantera inköps- och säljtransaktionerna.

– We.trade fungerar verkligen smidigt och att registrera ett handelsavtal tar mindre än en minut. Betalningarna genomförs automatiskt på avtalad förfallodag baserat på aviseringar som genereras av plattformen och jag behöver inte göra någonting. Det är fantastiskt att se hur allt går snabbare och att det enda som behövs nu är att få våra affärspartners att gå med i we.trade. Förutom att få mina leverantörer med på noterna skulle jag även vilja använda systemet för mina kunder, så att det fungerar likadant för fakturorna jag skickar till dem. Jag ser verkligen fram emot den dag då både mina kunder och leverantörer finns på plattformen”, säger Gustav avslutningsvis

Ta en titt på senaste skokollektionen från Flattered här: https://www.flattered.com/

Läs mer om hur we.trade kan stötta handel i dessa osäkra tider.

Läs mer om we.trade här och kontakta oss på Nordea om du vill veta mer.

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar