Original Web Optimized Winter Forest Min
Original Web Optimized Winter Forest Min

Nordea Klimatfond vinner pris som Årets uppstickare

Tidningen Privata Affärer delar varje år ut priser till årets bästa fonder. Nordea Klimatfond tar i år hem priset i kategorin ”Årets uppstickare” med motiveringen; "Fonden som gör gott, både för klimatet och sparportföljen”. Under 2019 gav fonden en avkastning på hela 41 procent.

Året 2019 har onekligen präglats av ett stort fokus på klimatfrågor. Det märks också vad gäller investeringar där intresset för hållbara produkter ökar allt mer. Nordea har varit pionjärer inom området för klimatinvesteringar då Nordeas Klimatfond lanserades redan 2008. Än idag förvaltas fonden av samma förvaltare, Thomas Sørensen och Henning Padberg, som är baserade i Köpenhamn.

Nyligen lyftes Nordea Klimatfond också upp av Dagens Industri som den största och mest framgångsrika miljöfonden under den senaste femårsperioden. Medan förvaltarnas strategi betraktades som en nisch för tio år sedan ser man idag ett stort intresse från stora institutionella investerare från hela världen.

Hur har intresset från kunderna sett ut sedan ni startade?

– Klimat- och miljöriskerna har varit kända i över 10–20 år men idag erkänns problemen av de flesta och det finns en växande samstämmighet i samhället om att vi måste agera. Före finanskrisen gjordes insatser på klimat- och miljöområdet främst genom politiska beslut, till exempel genom subventioner och reglering. Idag handlar det allt mer om ekonomi. Ofta är resurseffektivisering drivet framför allt av ekonomiska incitament. Att investera i klimatlösningar är ett rationellt beslut för både konsumenter och företag, säger Thomas Sørensen.

Under de senaste tio åren (27 jan 2010 – 27 jan 2020) har fonden gett en avkastning på nära 189 procent. Det har under denna tid också skett ett betydande skifte där klimat, miljö och hållbarhet idag i mycket högre grad är avgörande faktorer i företagens affärsstrategier och produktutveckling. Befintliga företag skiftar fokus mot mer hållbara lösningar inom sina områden, samtidigt som nya företag tillkommer genom börsintroduktioner, fusioner och förvärv. Det ställer också höga krav på förvaltningen.

Hur ser er placeringsstrategi ut?

– Fondens strategi är att investera i bolag som tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. En vanlig uppfattning är att en klimatfond investerar i framför allt alternativ energi som vind- och solenergi och så är det till viss del. De största investeringarna för Nordea Klimatfond finns dock inom andra områden som till exempel smart jordbruk, smarta byggnader och grön konsumtion, säger Henning Padberg.

 

Mer info om Nordea Klimatfond.

Klimatfonden 631x360

Thomas Sørensen och Henning Padberg, förvaltare av Nordea Klimatfond.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar