Slide4
Norrsken och Nordea stöttar ABC Labs i deras kamp att bekämpa pandemier

Norrsken och Nordea stöttar ABC Labs i deras kamp att bekämpa pandemier

På Norrsken sitter idag över 150 start-ups, alla med sin egen idé och lösning om hur världen ska bli bättre. Norrsken och Nordea har som ambition skapa bättre förutsättningar för entreprenörer som har som affärsidé att bidra till hållbarhet. Möt ABC Labs, som just nu jobbar ihärdigt för att stötta samhället i pandemin.

Norrsken och Nordea – förnyat partnerskap

  • Norrsken stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, såsom fattigdom, svält, miljöfrågor, mental hälsa och integration.
  • Norrsken stöttar genom att driva Norrsken House  (en samlingsplats och ett ekosystem i Stockholm med 450 impact-techentreprenörer), en 1000 miljoners VC-fond och med fem egna initiativ.
  • Sedan 2018 har Nordea varit huvudpartner till Norrsken House och vi stöttar dagligen medlemmarna med vår rådgivning, expertis och vårt nätverk av storkunder och investerare.  
  • Norrsken och Nordea har nu förnyat partnerskapet till 2024.

Mitt i pandemikaoset i marskontaktade ett team av entreprenörer NorrskenDe sade att de kunde bygga den  bygga den välbehövliga testkapacitet som behövdes för att mildra krisen i Sverige. ”Vi vill jobba snabbt”, sa de. Norrsken bestämde sig för att stödja med såväl kapital och nätverk. 

På kort tid har ABC Labs blivit en kritisk del av testinfrastrukturen i Sverige. Idag representerar de 15-20% av alla dagliga PCR-tester i Sverige. I dagarna blir ABC Labs först i världen med att erbjuda T-cellimmunitetstestning för allmänheten – vilket kommer att vara avgörande för att förstå både sjukdomsimmunitet och effektiviteten hos vacciner.

Möt ABC-labs

Träffa Ola Winqvist, medicinsk chef ABC Labs, och Ahsan Amjad, VD ABC Labs, och hör om deras viktiga arbete på Biomedicum (kan också läsas i sin helhet på engelska på Norrsken).

Abc Labs Founder Pic

Ahsan Amjad, VD ABC Labs, och Ola Winqvist, medicinsk chef ABC Labs.

Hur skulle ni beskriva de senaste åtta månaderna?

– Intensivt, actionfullt, meningsfullt och spännande, med kontinuerlig problemlösning och processförbättringar för att öka kapaciteten och möta efterfrågan samtidigt som den bibehåller ständig verksamhet.

Vad har varit er största insikt?

– Att saker och ting kan uppnås med oöverträffad hastighet av engagerade team utan överdimensionering av historiska begränsningar – och att det finns överväldigande stöd för målstyrda initiativ i en kristid.

För en komplett rookie, kan ni ge ett kort svar på vad som skiljer de olika testerna från varandra?

– PCR-test upptäcker pågående virusinfektion, och antikropps- och T-celltestning detekterar immunitet genom att kvantitativt mäta antikropp respektive T-cellrespons på COVID-19.

Varför har testning varit så viktigt under denna pandemi?

– Testning räddar liv. Det tillåter även asymptomatiska individer att självisolera och förhindra spridning av sjukdomar och söka behandling tidigare under infektionen. Det möjliggör också initiativ som kontaktspårning och övervakning av kluster, som är viktiga för att hålla samhället öppet och fungera utan fullständiga låsning.

Vad tror ni är viktigast att fokusera på inom den närmsta framtiden?

– Förbättringav testkvalitet, prisvärdhet och tillgänglighet så att vi kan hålla samhället i funktion tills det är slut på denna pandemi – och se till att vi är beredda på nästa.

Vad strävar ni efter att uppnå med ABC Labs?

– Just nu är fokuserar vi mycket på att stödja Folkhälsomyndigheten och regionerna i den nationella strategin mot COVID-19. Efter pandemin kommer vi att använda vår infrastruktur för automatiserad laboratorieanalys, och nätverk av offentliga och privata vårdgivare, för att skapa nya diagnostiska produkter med tonvikt på hemprovtagning och kontinuerlig övervakning av kroniska sjukdomar, särskilt i partnerskap med telemedicinföretag.

Så Ola, vi kan ju prata i timmar om detta, men ur din synvinkel, vart går vi härifrån?

– Vi måste fortsätta testa, hålla avståndet och ha tålamod för att vaccinet ska komma.

Hur ser världen ut 2022?

– Vi kommer ha passerat covid 19, där vi har uppnått flockimmunitet och skydd med vaccination, men vi kommer att vara vaksamma och redo för covid –23.

Läs mer

Ta del av Alex Therapeutics berättelse, också ett Norrskenbolag, som jobbar för att stoppa tobaksdöden

Norrsken och Nordea förlänger partnerskap för att stötta entreprenörer som driver samhällsförändring. 

Läs intervjun på engelska på Norrsken.

Läs mer om hur Nordea stöttar entreprenörer 

Slide4

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar