5 saker att tänka på när du startar e-handel

När man startar sin webbutik kan det vara lätt att det går undan och att man missar några grundläggande saker, som faktiskt är viktiga för att man ska lyckas i längden. Alexandra Wiseman, e-handelsexpert och affärsutvecklare på Nordea, berättar här om fem saker som du bör tänka på innan du börjar sälja saker online.

Läs mer om Nordea Connect på nordeaconnect.com

Nordea Connect är en nordisk betalningsplattform för internethandel som ger handlarna tillgång till alla Nordeas lösningar och rådgivningstjänster.

1. Utveckla en tydlig marknadsföringsstrategi – som utgår från dina mål och värderingar

Det kan kännas självklart, men det allra första steget är faktiskt att ta reda på om det finns ett marknadsbehov för den produkt eller tjänst som du vill sälja. Jag har träffat många företag som skippat den grundläggande marknadsanalysen och istället fokuserat alltför mycket på själva produkten eller idén. Det är jättebra att inte krångla till det och att ha en kreativ idé, men det är fortfarande viktigt att definiera vad som är speciellt med det som du erbjuder på en marknad där många konkurrenter ofta trängs.Om man tänker igenom detta blir det så mycket enklare att utarbeta en tydlig marknadsföringsstrategi och tydliga värderingar för ditt varumärke. E-handelsföretag tänker ofta att några annonser här och där på Facebook eller Google kan räcka, men det är alltid bäst att ha en tydlig strategi redan från början och veta exakt vad man vill uppnå med marknadsföringen.

Att tänka på dessa saker på ett djupare plan leder också till att man börjar titta mer noga på vilka värderingar som företaget står för. Du kan ställa frågor som: Vad vill jag att mina kunder ska förknippa mitt företag med? Hur kan jag få kunderna att känna sig som en del av den gemenskap som jag vill skapa?

Det är verkligen viktigt att fokusera på hur dina kunder kan få en relation till ditt varumärke och din identitet. Att bygga en gemenskap runt det som ditt företag står för och se till att kunderna blir delaktiga i upplevelsen. Marknadsföring handlar inte bara om kanaler. Det gäller att arbeta efter en strategi och mot uppställda mål. Google-annonser är förstås ett helt annat sätt att marknadsföra sig än på sociala medier där man skapar en dialog med kunderna. Utan en sammanhängande varumärkesberättelse som du kan bygga en dialog kring är det extremt svårt att engagera potentiella kunder på sociala medier. Många e-handelsföretag ser marknadsföring som något som löser sig självt, men redan i början är det jätteviktigt att först etablera sitt erbjudande och sin varumärkesberättelse, och utifrån detta väljer man sedan sina marknadsföringskanaler.

Det är viktigt att bygga en gemenskap runt det som ditt företag står för och se till att kunderna blir delaktiga i upplevelsen.

Alexandra Wiseman, affärsutvecklare på Nordea

2. Se till att verksamheten blir effektiv så tidigt som möjligt

En annan vanlig fallgrop när man startar ett e-handelsföretag är att man inte tänker igenom hur mycket arbete det kommer att bli, särskilt om affärerna går så bra som man hoppas. Många säger ”jag ska bara starta den här internetbutiken och sen skickar jag varorna till de som köper dem”.
Ibland är det lätt att tänka på affärsidén som bara design och produktion, men det finns förstås också många praktiska saker att lösa, särskilt när det gäller frakten. Det är extra viktigt om du redan har ett heltidsjobb och startar företaget som en hobbyverksamhet. Då måste du verkligen ha koll på vad din tid går åt till.

Ta fram en plan: Det är bra att slå fast redan från början hur mycket administration du egentligen klarar när beställningarna väl börjar trilla in. En verksamhetsplan gör det mycket tydligare när du bör lägga ut distributionen på entreprenad, till exempel när beställningarna överskrider ett visst antal per vecka. Det kan också vara klokt att skapa en rutin för extern distribution redan från början. Då kan du fokusera på tillväxt och marknadsföring istället för att fastna med tidskrävande praktiska arbetsuppgifter. Att ha effektiva rutiner är mycket viktigt.

Automatisera: Automatisering kan också vara ett bra alternativ för andra områden än bara distributionen, till exempel marknadsföringen. Det finns till exempel bra verktyg som hjälper till att publicera och schemalägga innehåll på sociala medier vid vissa tider på dagen. Titta noga på alla områden som kan automatiseras för att frigöra tid till viktigare arbetsuppgifter. För den som precis startat ett företag kan det kännas naturligt att vilja hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt och göra allt arbete själv.

Investera: Men i vissa fall kan det faktiska vara klokt att investera lite i automatiska lösningar och verksamhetens struktur. Om du måste lägga tid på arbetsuppgifter som inte tillför mycket värde kan det hämma andra delar av din verksamhet. Det kan definitivt vara bra att skaffa praktiska erfarenheter från olika delar av verksamheten, då blir det enklare att se vad du ska lägga mindre eller mer tid på. Det gäller att inte tappa motivationen trots de utmaningar som du kan ställas inför när du just startat ditt företag.

Ibland är det lätt att tänka på affärsidén som bara design och produktion, men det finns förstås också många praktiska saker att lösa, särskilt när det gäller leveranserna.

Alexandra Wiseman, affärsutvecklare på Nordea

3. Expandera utomlands? Se till att dina kunder känner sig som hemma!

De flesta e-handelsföretag börjar med sin hemmamarknad, för att sen se hur det går. Mitt råd är att inte vara rädd för att expandera utomlands – redan från dag ett. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att marknadsföra företaget i olika länder. Det kan bli rätt dyrt och kan vara svårt att överblicka utan vare sig rätt folk eller rätt verktyg. Men, du kan inte bara ta för givet att dollar, euro och engelska räcker för dina kunder och ditt företag när du väl expanderar. Genom att fokusera på detaljerna så kan ditt företag särskilja sig från konkurrenterna.Ta redan på vad kunderna vill ha och anpassa dig efter detta. Återigen, gör en marknadsanalys för att förstå:

Preferens vad gäller domän och språk: Fundera på om du behöver olika domäner för varje land och om du behöver översätta din webbplats till andra språk, detta brukar öka försäljningen. Det finns också rapporter som visar att i vissa länder går sajter på engelska bättre än i andra länder.
Hur kunder vill betala: Betalningen en mycket viktig faktor att ta hänsyn till. Norden är en mycket fragmenterad marknad med olika valutor i de fyra länderna. Det finns också många olika sätt att betala på. Det finns mycket du kan göra för att nå ut internationellt, men du måste också se till att kunderna känner sig hemma och att de tryggt kan handla hos dig. I vissa länder är till exempel kunderna mer villiga att betala i en utländsk valuta än i andra länder.

Det handlar också om det bästa sättet att kommunicera med potentiella kunder i varje land. Det är detaljerna som gör skillnad.

Det finns mycket du kan göra för att nå ut internationellt, men du måste också se till att kunderna känner sig hemma och att de tryggt kan handla hos dig.

Alexandra Wiseman, affärsutvecklare på Nordea

4. Använd plattformar och tjänster som hjälper dig att växa snabbt

För att du ska kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt är det alltid viktigt att välja verktyg och plattformar som du kan växa med. Ofta är vi så upptagna med här och nu att vi väljer den enklaste och billigaste lösningen som finns, eller så väljer vi något för att vi inte tror att vi har den kunskap som krävs för ett annat alternativ. Det är ofta inte förrän man använder ett verktyg som man förstår dess värde och vad det tillför. Så lägg gärna lite tid på att hitta passande verktyg och lösningar som stöttar dina affärsmål och som även stöttar dig på sikt.

Om du har ett stort sortiment och räknar med hög omsättning för vissa produkter, då kanske inte det e-handelssystem som du valt är det bästa för dessa affärsbehov. Du kanske väljer en webbplattform med snygg design och många förinställda alternativ eftersom det är viktigt för din verksamhet. Å andra sidan kan en plattform med öppen källkod vara bra, men då måste du ha någon som kan programmera. Om du inte vet någonting om hur man bygger en internetbutik så blir det förstås en utmaning. Det kan också bli svårt om din webbplats kraschar om du får för mycket trafik eller om inställningarna är felaktiga och du inte vet var du ska leta för att lösa problemet.

Det finns företag som kan hjälpa dig att komma igång med din webbutik. Det kanske kostar en slant, men å andra sidan så får du hjälp och stöd hela vägen. Det kan vara ett tryggt alternativ om du inte själv är duktig på webbutveckling. Många experter rekommenderar system som består av öppen källkod eftersom man då själv kan göra ändringar. Å andra sidan behöver du som driver ett litet företag kunna göra snabba och enkla anpassningar som inte kräver alltför avancerad kompetens.

5. Se till att du enkelt har tillgång till enkla sammanställningar och statistik

Det är viktigt att alla de verktyg som du till slut väljer för din e-handel också fungerar bra tillsammans. Exempelvis är det bra om webbplattformen som du väljer automatiskt kan skicka uppgifter till ditt order- eller bokföringsprogram. Andra exempel är verktyg för marknadsföring såsom automatiska nyhetsbrev som bör fungera väl med ditt e-handelssystem. Om inte verktygen fungerar med varandra blir verksamheten väldigt tungrodd och du får spendera tid på manuella processer.

Det finns många bra enskilda verktyg och lösningar, men du får inte den översikt du behöver om de inte integrerar med varandra. Det kan skapa enorma problem, särskilt när det gäller data som du behöver för att kunna mäta allt du gör. Min erfarenhet är att många småföretag inte tar fram strategier som bygger på sammanställda data från olika system. Många tror att det bara är något för större företag eller när verksamheten har börjat rulla. Det är förstås extremt viktigt att kunna mäta allt man gör, även om man just slagit upp portarna till sin webbutik. Annars kan det bli väldigt svårt att fatta beslut kring investeringar, exempelvis gällande sin marknadsföring.

Att kunna jobba med sin data blir så mycket enklare om man använder verktyg som samlar in och sammanställer uppgifterna automatiskt, som funnel.io eller något liknande. Många småföretagare tror att Google Analytics är det enda verktyg som behövs för att få full översikt, men det är ofta ett missförstånd. Google Analytics är definitivt en bra start, men att bygga upp en grundlig struktur kring sin data, vilket också inkluderar kostnadsdata för all din annonsering, så kommer du att skapa en bättre överblick kring dina investeringar och veta vad som fungerar och inte. Lägg inte tid på att samla in data. Lägg istället tiden på att analysera data och dra slutsatser utifrån den. Slutligen, titta också på Googles onlinekurser och akademier. Där kan du snabbt skaffa dig mer kunskap om dataanalys.”

En bra fråga att ställa sig är ifall du kan hämta ut data från verktygen du använder, och om du kan konsolidera det så att du lättare kan överblicka och analysera ditt resultat för att se hur saker utvecklar sig.

Alexandra Wiseman, affärsutvecklare på Nordea

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar