Våra valuta-API:er tar hand om det tråkiga så att ni slipper

Att automatisera den dagliga valutahanteringen är inte längre en lyx utan en strategisk nödvändighet. Med Nordeas senaste valuta-API blir rapporteringen och bokföringen av valutaaffärerna enklare än någonsin.

Både små och stora företag upptäcker fördelarna med automatisk valutahandel. Kalkylblad och manuellt arbete ersätts nu snabbt av regelbaserade robotar, avancerade algoritmer och så kallade API:er (application programming interfaces).

Nu har Nordea utvecklat en ny lösning som gör automatisk valutahandel ännu smidigare. Med vårt nya API, FX Trade Retriever, är det inte bara valutahandeln som sköts automatiskt utan även den bokföring och annan administration som ska göras efteråt.

”Om man använder det nya API:et tillsammans med våra andra automatiska lösningar för valutahandel får man ett verkligt kraftpaket”, säger Patrik Holmberg, säljchef för FX Automation & Digitalisation på Nordea Markets. ”Integrationen mellan handel och bokföring är den sista länken i kedjan som gör att vi nu kan erbjuda en helt automatisk process.”

Och tidpunkten kunde inte varit bättre. Många ekonomiavdelningar är i dag dränkta i manuella arbetsuppgifter och samtidigt har många företag behov att spara kostnader och minska personalen. Det finns ett stort intresse för att effektivisera, automatisera och optimera interna processer hos många företag, oavsett storlek, förklarar Holmberg.

Patrik Holmberg, Senior Sales Manager in FX Automation and Digitalisation at Nordea Markets on FX APIs

"Integrationen mellan handel och bokföring är den sista länken i kedjan som gör att vi nu kan erbjuda en helt automatisk process,” säger Patrik Holmberg, Senior Sales Manager i FX Automation and Digitalisation, Nordea Markets.

Hur fungerar ett API?

API (application programming interface) är ett program som gör att två andra program eller system kan prata med varandra. Med API:er kan era system och Nordeas system kommunicera med varandra och automatiskt utföra arbetsuppgifter som annars skulle hanteras över telefon eller på separata plattformar.

Vi erbjuder Nordeas API-produkter till våra kunder, och i vissa fall även till tredjepartsaktörer, på vår Open Banking plattform. Om ni vill ta reda på om ni har den tekniska integration som krävs för att ansluta till och använda våra API:er, är ni välkomna att göra det i vår testmiljö utan att ni behöver registrera er.

Hantera valutarisken i realtid

Nordea erbjuder flera lösningar för automatisk valutahandel. AutoFX, till exempel, är en valutarobot som genomför affärer enligt förbestämda regler för kontosaldon. När AutoFX körs i läget autopilot behöver man inte längre bevaka saldona på valutakonton och genomföra valutaväxlingar. Uttag och insättningar görs automatiskt i form av Spot (växlingen sker i samma stund som affären genomförs eller kort därefter) eller swapaffärer över natten.

Ett företag kanske också vill ha utökade möjligheter att bestämma vad som ska föranleda en affär. Det är här som valuta-API:erna kommer in i bilden. De kan integreras i företagets egna system och program så att valutahandeln sköts automatiskt som en del av den dagliga verksamheten. Det innebär att valutarisken kan hanteras i realtid, till exempel genom att låta fakturor, försäljning, beställningar eller betalningar föranleda en valutaaffär. API:erna gör det även möjligt att handla med fler produkter och löptider, från Spot till valutasäkring via terminer och swappar.

Dessa automatiska lösningar frigör tid på ekonomi- eller treasuryavdelningen så att personalen kan koncentrera sig på arbetsuppgifter som tillför mer värde till företaget. Men de befriar inte bara personalen från det monotona arbetet med den dagliga valuta- och likviditetshanteringen. De minimerar även risken för mänskliga misstag och spekulation. De ser till att valutaflödena alltid handlas enligt företagets uttalade strategi och policy.

Kort om våra valuta-API:er

FX Market Order API gör att ni kan växla valuta till gällande marknadskurs genom en enkel integration med det system ni vill använda och enligt era egna regler. API:et erbjuder handel via Spot, terminer och swappar. Exempelvis så kan ni ange en regel om att alla inkommande dollarbetalningar i ert affärssystem ska växlas till svenska kronor. Med API:et kan ni genomföra den här växlingen på valfri likviddag, eller till och med som en valutaswap.

FX Listed Rates API passar företag som vill sälja till utländska kunder och samtidigt minimera valutarisken. De flesta konsumenter som handlar på nätet i dag vill att priserna ska stå i den egna valutan samt betala i densamma. Med det här API:et kan ni integrera fasta valutakurser direkt i er e-handelsplattform och använda dem under förutbestämda perioder. Ni kan få valutakurser som är fasta i upp till 24 timmar men också över helgen när valutamarknaden är stängd. Med fasta valutakurser kan ni öka försäljningen, få nöjdare kunder och slå vakt om era marginaler genom att minimera valutarisken och undvika onödiga växlingsavgifter.

 

FX Pricing API gör att ni kan hämta indikativa valutakurser i realtid, visa dem i era system och använda dem som ett underlag när ni fattar affärsbeslut.

FX Trade Retriever API gör att ni automatisk kan hantera bokföringen och rapporteringen av utförda valutaaffärer med Nordea.

Automatisering hela vägen från början till slut

Många av våra kunder som gått över till automatisk valutahandel har också önskat en automatisk lösning för bokföringen och annan administration som måste göras efteråt.

”När man automatiserar valutahandeln så ökar ibland transaktionerna. Det innebär mer bokföring och det är något som våra kunder inte gillar”, säger Holmberg. Nu har Nordea löst problemet med det nya valuta-API:et Trade Retriever.

”Nu kan företagen handla helt automatiskt med API:er. Vi garanterar samma pris som på våra andra handelsplattformar och kanaler och vi erbjuder fortfarande bästa orderutförande. Den enda skillnaden är att bokföringen efter handeln sköts automatiskt”, säger Holmberg.

Komma igång

Dessutom är det lätt att komma igång med API-integrationen. En kund som hade rätt teknisk kompetens in-house kunde till exempel byta från en plattform med flera handlare (en s.k. multiportal) till handel med API:er på en enda dag.

På Nordeas Open Banking plattform och utvecklingsportal, kan ni börja testa ert arbetsflöde direkt. När ni är redo att migrera er lösning till produktion måste ni registrera vissa uppgifter innan ni kan börja handla på riktigt. Ni kan också registrera företaget genom ett förproduktionssystem som bygger på aktuella marknadsuppgifter från vår testmiljö. Då måste ni vitlista företagets IP-adresser. Registrera er här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading