Handel i osäkra tider

Coronavirusets (covid-19) snabba spridning över världen har påverkat företag och skapat störningar i leveranskedjor över hela världen, med minskad handel såväl lokalt som globalt. Stor osäkerhet har lett till att en del företag försöker hitta tryggare sätt att handla på. Det finns plattformar att utforska.
Engelska
Norskt Bokmål

Viktigt att säkerställa stabiliteten i dessa tider

Covid-19 och dess effekter på handeln märktes i Europa först i form av varubrist, när tillverkarna i leveranskedjan hade stora svårigheter att upprätthålla sina normala produktionsnivåer. Därefter uppstod också en markant nedgång i efterfrågan inom och mellan olika länder till följd av den kraftigt minskade konsumtionen och nedgången i efterfrågan mellan företag.

– Det råder så klart stor osäkerhet om hur företag i olika branscher och regioner kommer att påverkas av den här nedgången, framför allt eftersom det är oklart hur lång tid det kommer att dröja innan läget återgår till det normala. I Nordea får vi många frågor från våra kunder om det aktuella läget i exempelvis Spanien, Italien och Frankrike, och hur vi ser på utsikterna. Vissa kunder kan ha leverantörer i Italien, och för andra är Spanien en stor marknad för deras produkter. De är naturligtvis oroade över vad som ska hända och om de kommer att kunna handla med dessa länder och hantera betalningar i samband med detta, fortsätter Patrik Zekkar.

För att säkerställa stabiliteten i företaget under de här tuffa tiderna är det oerhört viktigt att hitta sätt att bibehålla likviditeten, när kassaflödet minskar, och att minimera riskerna i handeln. Eftersom just osäkerheten till följd av covid-19 fortsätter att påverka handeln, kan förhöjda risker göra det svårare för företag att hitta alternativ finansiering.

– Det här kommer utan tvekan att förändra många företags sätt att arbeta, även när vi har tagit oss igenom den här perioden. Och eventuella försämringar i betalningsförmågan kommer att bli kännbara och drabba företagen genom deras lånekostnader när banker och långivare vill ha ökat skydd. Företag kommer också att efterfråga tryggare strukturer för sin handel, fortsätter Patrik Zekkar.

Och eventuella försämringar i betalningsförmågan kommer att bli kännbara och drabba företagen genom deras lånekostnader när banker och långivare vill ha ökat skydd. Företag kommer också att efterfråga tryggare strukturer för sin handel.

Patrik Zekkar, global chef för Trade Finance & Working Capital Management på Nordea.

Hitta en trygg miljö för handel

Plattformen we.trade kan bidra till ökad trygghet eftersom den ger företag möjlighet att hålla igång sin handel på ett smidigt sätt. Alla företag som registrerat sig på we.trade har blivit godkända som kunder av någon av medlemsbankerna i konsortiet we.trade, och därför finns en trygg och tillförlitlig miljö för handel.

Patrik Zekkar säger: – We.trade är ett bra exempel på en struktur som gör handeln tryggare av olika skäl. En väldigt viktig faktor är att du har full spårbarhet när du handlar, och du vet alltid var dina varor är. Du kan begränsa dina risker och noga följa upp genom att på båda sidor om affären ha banker som dagligen kontrollerar statusen på din motpart.

Med we.trade kan företag använda sitt rörelsekapital med betydligt lägre risk och de får tillgång till likvida medel som annars skulle vara bundna i köp och försäljning av varor och tjänster. Köpare kan undvika förskottsbetalning för leveranser genom att ge sin bank i uppdrag att lämna en villkorad bankgaranti. Säljare kan förlänga betalningstiden utan att likviditeten påverkas negativt eftersom deras bank kan hantera kundfordringen utifrån risken kopplad till köparens bank, vilket tar bort behovet av kreditlimiter för säljaren.

We.trade är ett bra exempel på en struktur som gör handeln tryggare av olika skäl. En väldigt viktig faktor är att du har full spårbarhet när du handlar, och du vet alltid var dina varor är.

Patrik Zekkar, global chef för Trade Finance & Working Capital Management på Nordea.

Fortsätt handla

Patrik Zekkar fortsätter: – En viktig del i det här är att plattformen we.trade erbjuder företagen ett juridiskt ramverk för handel, vilket ger dem rättsligt skydd. Dessutom kan du på we.trade ange särskilda villkor för betalning eller leverans. Det innebär att du kan försäkra dig om att du har fullgjort din skyldighet och därför borde få betalt. Eller som köpare, att om varorna exempelvis ännu inte har lastats av från lastbilen så behöver du heller inte betala. Det finns alltså även den typen av spårbarhet för att klarlägga betalningsskyldigheten.

På marknader som kan ha restriktioner möjliggör we.trade handel som annars kanske inte hade kunnat genomföras till följd av osäkerhet och krångel, vilket bidrar till att hålla ekonomin igång. Via plattformen kan företagen minska sin kreditrisk genom att bland annat använda bankgarantier istället för att höja sin kontokredit.

Vid en bedömning av hur covid-19-utbrottet kommer att påverka framtidens handel förutspår jag en bättre beredskapsplanering för leveranskedjan och en övergång till plattformar och strukturer som bidrar till en mer robust handel.

Patrik Zekkar, global chef för Trade Finance & Working Capital Management på Nordea.

Webbinarie – Handel i tider av osäkerhet – Hur kan du bibehålla likviditet och minska risk?

Patrik Zekkar sammanfattar: – Vid en bedömning av hur covid-19-utbrottet kommer att påverka framtidens handel förutspår jag en bättre beredskapsplanering för leveranskedjan och en övergång till plattformar och strukturer som bidrar till en mer robust handel. Detta innebär naturligtvis att vi går mot helt digitala, papperslösa och automatiska plattformar som we.trade. Att öka tryggheten i handeln, liksom synligheten och öppenheten, är utan tvekan gynnsamt i dessa föränderliga tider.

Den 27/5 anordnar Nordea ett webbinarie som handlar om just handel i tider av osäkerhet, läs mer i fakta ruta och anmäl dig.

Kontakta din Trade Finance-rådgivare i Nordea om det är något du behöver hjälp med eller läs mer om we.trade här.

Läs fler artiklar om Transaction Banking och prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev Insights.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar