Små och medelstora företag i Norden säljer alltmer på nätet

Små och medelstora företag i Norden säljer alltmer på nätet

Restriktionerna under coronapandemin har fått internethandeln att växa rejält i Norden. För att ta reda på mer genomförde Nordea en undersökning där vi frågade 600 små och medelstora företag hur de agerat under pandemin och om den fått dem att ta klivet ut på nätet. Som väntat visar undersökningen att krisen på ett bestående sätt har ändrat fördelningen i volym mellan nät- och butiksförsäljning i detaljhandeln.

Se hela resultatet från Nordeas enkät på nordeaconnect.com och läs om Nordeas egen betalningsplattform Nordea Connect här.

Skiftet till online

Under hela coronakrisen har vi fått förhålla oss till många restriktioner, bland annat när det gäller hur vi handlar. Men kunderna som undvikit butikerna har istället börja handla på nätet. Nästan alla detaljhandelsföretag i Norden insåg behovet av att ha en näthandel.

Inte oväntat så säger 70 procent av företagen i Nordeas undersökning att coronakrisen ökat behovet av näthandel. Det innebär att företagen måste optimera sina befintliga säljkanaler på nätet för att kunna möta den ökade efterfrågan från konsumenterna och för att kunna konkurrera med de globala företagen.

Inte mindre än 15 procent av företagen som angav att de idag har en näthandel hade inte det före pandemin. 46 procent av företagen som redan hade näthandel innan coronaviruset slog till har gjort stora förbättringar i sina webbutiker under krisen.

Inte mindre än 15 procent av företagen som angav att de idag har en näthandel, hade inte det före pandemin.

Hinder på vägen

När det gäller utmaningarna som de små och medelstora företagen ställs inför när de ska börja med näthandel eller förbättra sina webbutiker svarade 42 procent att tids- och resursbrist var ett stort hinder. 36 procent av företagen tyckte också att de saknade rätt teknisk kompetens.

Och knappt 25 procent tyckte att det skulle vara enklare att komma igång eller förbättra webbutiken om det gick att köpa en komplett lösning från ett externt företag.

Att hitta de rätta lösningarna

Nordeas studie visade också att företagen inte har någon fullständig överblick över utbudet av e-handelslösningar på marknaden.

En knapp tredjedel av företagen som inte hade näthandel före pandemin tyckte att det hade varit enklare att komma igång med en webbutik om de hade varit mer insatta i de olika lösningarna. 23 procent av företagen var heller inte medvetna om att vissa banker och finansinstitut har egna betalningsplattformar för näthandel.

När det gäller utmaningarna som de små och medelstora företagen ställs inför när de ska börja med näthandel eller förbättra sina webbutiker svarade 42 procent att tids- och resursbrist var ett stort hinder.

Näthandeln är här för att stanna

Nordeas undersökning bland 600 små och medelstora företag bekräftade att krisen verkligen satt fart på näthandeln för i stort sett alla företag i Norden.

Men företagen som antingen startat eller förbättrat sin webbutik under pandemin tycker fortfarande att de lidit av tidsbrist, att det varit komplicerat och att det inte varit lätt att hitta den rätta lösningen för deras affärsbehov.

Men trots dessa utmaningar har näthandeln ökat rejält och det verkar som att en kombination av nät- och butiksförsäljning blir den nya normen i detaljhandeln när pandemin väl är över.

Ta reda på mer om Nordea Connect här eller fyll i kontaktformuläret.

Läs om hur företaget Lowell förbättrade köpupplevelsen med ny betalningsplattform

Läs om hur du kan öka konverteringsgraden online

Här finns fler artiklar om Transaction Banking. 

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar